Klacht of compliment

Bent u niet tevreden over de dienstverlening van het Sociaal Kernteam Westland?

Klacht of compliment

Heeft u een klacht over onze dienstverlening? Laat het ons weten. Maar ook als u wel tevreden bent, dan horen we dat graag.

Compliment
De medewerkers van het Sociaal Kernteam Westland doen hun uiterste best om u geschikte hulp te bieden. Wilt u ons laten weten wat we goed hebben gedaan en waar we ook anderen mee zouden kunnen helpen? Laat ons dat weten via info@sktwestland.nl.

Klacht
Bent u als cliënt niet tevreden over de manier waarop een professional van het Sociaal Kernteam Westland met u is omgegaan? Of over informatie die u (niet) ontvangt, of de manier waarop wij beslissingen hebben genomen? Bespreek uw onvrede dan eerst met de persoon zelf of zijn of haar manager. Vaak lukt het om een oplossing te vinden.

Komt u er na het gesprek nog niet uit? Dan kunt u een klacht indienen. Mail uw klacht naar klachten@sktwestland.nl of via de post naar Sociaal Kernteam Westland, t.a.v. klachtenbehandeling, Postbus 199, 2670 AD Naaldwijk. Onze klachtenfunctionaris neemt dan contact met u op. Dit proces geldt voor alle ingediende klachten vanaf 1 januari 2023. De klachtenprocedure hebben wij vastgelegd in onze klachtenregeling.

Let op: klachten over onze dienstverlening kunt u indienen bij het Sociaal Kernteam Westland. Bent u niet tevreden over de dienstverlening van een zorgaanbieder of hulpverlener? Dien dan uw klacht bij deze organisatie in.

JeugdStem
Iedereen die te maken krijgt met jeugdhulp, heeft volgens de Jeugdwet recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij terecht bij de vertrouwenspersonen van JeugdStem. Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van JeugdStem is gratis. Bent u niet tevreden over de hulp die u krijgt, van het Sociaal Kernteam Westland of een zorgaanbieder? En komt u er niet met hen uit? Dan kunt u een beroep doen op de JeugdStem. De vertrouwenspersoon informeert u over uw rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon helpen bij het opstellen van een klachtbrief of bij een gesprek met het Sociaal Kernteam Westland of de aanbieder. Meer informatie vindt u op www.jeugdstem.nl.

Bezwaar
Als u bezwaar heeft tegen een beschikking (= een beslissing) van het Sociaal kernteam Westland, kunt u bezwaar indienen bij de gemeente Westland.

Klantbelevingsonderzoek
Wij halen continu ervaringen, suggesties of opmerkingen op bij onze cliënten via het Klantbelevingsonderzoek. Dat helpt ons om onze dienstverlening te verbeteren.