Over Sociaal Kernteam Westland

Het Sociaal Kernteam Westland, kortweg SKT, wil dat kinderen, jeugdigen en volwassenen veilig en gezond kunnen leven.

 

Hier staan wij voor:

Het Sociaal Kernteam Westland wil dat kinderen, jeugdigen en volwassenen veilig en gezond kunnen leven. Daar willen we hen bij ondersteunen en begeleiden. We stellen de cliënt, samen met de mensen die belangrijk voor hem zijn, centraal. We werken samen aan het herstel van het gewone leven en een duurzame oplossing. We zijn er zo lang als nodig en zo kort als mogelijk. Niemand valt tussen wal en schip.

80 gedreven professionals
tekst op muur "niet voor de school maar voor 't leven leren wij"

Betrouwbaar

We willen een betrouwbare partner zijn voor de Westlandse inwoners, voor onze partners en voor elkaar. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. We zijn transparant over onze werkwijze, werken zorgvuldig en zijn aanspreekbaar op de keuzes die we maken.

Verbindend

Vanuit gelijkwaardig partnerschap  werken we samen. Met collega’s, de cliënt en zijn netwerk, vrijwilligers, onze partners en de gemeente als onze opdrachtgever. Vanuit ieders eigenheid, verantwoordelijkheid en gedeeld eigenaarschap. We nodigen uit tot verbinding met elkaar, omdat we alleen dan ons gezamenlijke doel bereiken: herstel van het gewone (gezins)leven van de cliënt.

Vernieuwend

We zijn een lerende organisatie. We streven actief en voortdurend naar deskundigheidsbevordering van onze medewerkers. We hebben een open en brede blik op de ontwikkelingen in de wereld en ons werkveld. We zien kansen, en durven te denken buiten gebaande paden en regels, wanneer dit de oplossing dichterbij brengt. Daadkracht gaat daarbij altijd gepaard met zorgvuldigheid.

80 professionals met een opdracht

Jaarlijks de regie over ongeveer 1200 cases

Bij het Sociaal Kernteam Westland werken zo’n 80 gedreven professionals. De Bureaudienst staat mensen telefonisch te woord en zorgt voor correcte doorverwijzing naar zorgregisseurs. Zorgregisseurs voeren jaarlijks de regie over ongeveer 1200 cases. Zij worden daarbij inhoudelijk bijgestaan door academisch geschoolde gedragswetenschappers. De procesbegeleiders zijn de linking pin met de vele ketenpartners. Het management en de staf zorgen voor sturing en ondersteuning. En iedereen werkt hier met hetzelfde doel: rust en evenwicht in de situatie van de cliënt. Vanuit de werkwijze: één gezin, één plan, één regisseur. Daarmee voert het Sociaal Kernteam Westland in opdracht van de gemeente Westland de Jeugdwet uit en zorgt het voor hulp bij problemen voor volwassenen.  

Zorgregisseur

Echt luisteren, dat is wat cliënten enorm waarderen.

Zorgregisseur: “Uitzicht bieden op een oplossing. En écht luisteren. Dat is wat cliënten enorm waarderen. Laatst zat ik aan tafel met een mevrouw van 53 die letterlijk met haar handen in haar haar zat. Ze was er net achter gekomen dat ze ADHD had. Nooit onderkend, en inmiddels veel problemen: geen baan, geen sociale contacten, familievete. Alleen al een plan van aanpak om stap voor stap alles op te lossen, gaf haar rust en vertrouwen in de toekomst.”   

Raad van Commissarissen

Het Sociaal Kernteam Westland is een overheids BV, die werkt in opdracht van de gemeente Westland. De Raad van Commissarissen ziet namens de gemeente toe op het functioneren van het SKT en staat de directeur bestuurder met raad en daad terzijde. De Raad hecht grote waarde aan goed bestuur en toezicht, en werkt volgens de uitgangspunten van de Zorgbrede Governancecode.

De Raad van Commissarissen is momenteel als volgt samengesteld:

  • Anja Timmer, voorzitter
  • Björn Wijman, lid
  • Marco Zannoni, lid
  • Roel de Bruijn, lid
We doen het samen
Partners