Over Sociaal Kernteam Westland

Het Sociaal Kernteam Westland, kortweg SKT, wil dat kinderen, jeugdigen en volwassenen veilig en gezond kunnen leven.

Hier staan wij voor:

Het Sociaal Kernteam Westland gelooft in een sterke samenleving waarin iedereen meedoet. Want ieder mens doet ertoe. Kinderen, jongeren en volwassenen hebben recht op een veilig en gezond leven. Daar ondersteunt en begeleidt het SKT hen bij. Wij stellen de cliënt centraal, samen met de mensen die belangrijk zijn voor haar of voor hem. Samen werken we aan herstel van het gewone leven en aan een duurzame oplossing van de problemen. Wij zijn er zo lang als nodig en zo kort als mogelijk.

120 gedreven professionals
tekst op muur "niet voor de school maar voor 't leven leren wij"

Betrouwbaar

We willen een betrouwbare partner zijn voor de Westlandse inwoners, voor onze partners en voor elkaar. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. We zijn transparant over onze werkwijze, werken zorgvuldig en zijn aanspreekbaar op de keuzes die we maken.

Verbindend

Vanuit gelijkwaardig partnerschap  werken we samen. Met collega’s, de cliënt en zijn netwerk, vrijwilligers, onze partners en de gemeente als onze opdrachtgever. Vanuit ieders eigenheid, verantwoordelijkheid en gedeeld eigenaarschap. We nodigen uit tot verbinding met elkaar, omdat we alleen dan ons gezamenlijke doel bereiken: herstel van het gewone (gezins)leven van de cliënt.

Vernieuwend

We zijn een lerende organisatie. We streven actief en voortdurend naar deskundigheidsbevordering van onze medewerkers. We hebben een open en brede blik op de ontwikkelingen in de wereld en ons werkveld. We zien kansen, en durven te denken buiten gebaande paden en regels, wanneer dit de oplossing dichterbij brengt. Daadkracht gaat daarbij altijd gepaard met zorgvuldigheid.

120 gedreven professionals

Ruim 120 professionals met een opdracht

Het SKT Westland is een jonge dynamische organisatie. We werken vanuit een gezonde mix van ziel en zakelijkheid. Er werken 120 professionals verdeeld over vijf teams. Drie teams zijn binnen het primaire proces verantwoordelijk voor de zorgvragen in de regio's Wateringen, Naaldwijk en 's-Gravenzande. Onze zorgregisseurs worden daarbij inhoudelijk bijgestaan door academisch geschoolde gedragswetenschappers. De bureaudienst verzorgt daarnaast de triage en het intakeproces van de zorgvraag. Het bedrijfsbureau ondersteunt de organisatie met de administratie, bedrijfsvoering en P&O. Iedereen werkt hier met hetzelfde doel: rust en evenwicht in de situatie van de cliënt.

Zorgregisseur

Echt luisteren, dat is wat cliënten enorm waarderen.

Zorgregisseur: "Uitzicht bieden op een oplossing. En écht luisteren. Dat is wat cliënten enorm waarderen. Laatst zat ik aan tafel met een mevrouw van 53 die letterlijk met haar handen in haar haar zat. Ze was er net achter gekomen dat ze ADHD had. Nooit onderkend, en inmiddels veel problemen: geen baan, geen sociale contacten, familievete. Alleen al een plan van aanpak om stap voor stap alles op te lossen, gaf haar rust en vertrouwen in de toekomst."

Raad van Commissarissen

Het Sociaal Kernteam Westland is een overheids BV, die werkt in opdracht van de gemeente Westland. De Raad van Commissarissen ziet namens de gemeente toe op het functioneren van het SKT en staat de directeur bestuurder met raad en daad terzijde. De Raad hecht grote waarde aan goed bestuur en toezicht, en werkt volgens de uitgangspunten van de Zorgbrede Governancecode.

De Raad van Commissarissen is momenteel als volgt samengesteld:

  • Anja Timmer, voorzitter
  • Roel de Bruijn, lid
  • Nihal Guduk, lid
  • Marco Zannoni, lid

Jaarverslag 2022

De afgelopen jaren is duurzaamheid een belangrijk onderwerp geweest op verschillende gebieden. We investeren in duurzame samenwerkingsrelaties, we zijn continu in beweging voor een optimale dienstverlening voor onze cliënten en partners binnen het sociaal domein. We deinzen niet terug voor uitdagingen en doen wat nodig is voor duurzame oplossingen. Wil je meer weten over hoe we hier het afgelopen jaar aan gewerkt hebben? Lees dan ons jaarverslag.


SKT Jaarverslag 2022
We doen het samen
Partners