Partners en samenwerking

Samenwerking staat bij het Sociaal Kernteam Westland voorop.

"Samenwerking is in ons werk cruciaal. Met school, de huisarts, partijen als Vitis Welzijn." - Zorgregisseur Manon

We doen het sámen

Samenwerking staat bij het Sociaal Kernteam Westland voorop. Allereerst met u en de mensen om u heen. Daarnaast heeft het Sociaal Kernteam Westland nauwe contacten met diverse partners in en buiten het Westland. Denk hierbij aan een consulent van de woningbouwcorporatie, de juf op school en de huisarts. Hierdoor kunnen we u zo goed mogelijk ondersteunen.

Sociaal Plein Westland

Voor informatie over veel van onze partners kunt u ook terecht bij het Sociaal Plein Westland. Dit is een website met informatie over bijvoorbeeld werk, inkomen, jeugd en zorg.

Sociaal Plein Westland