Partners en samenwerking

Samenwerking staat bij het Sociaal Kernteam Westland voorop.

"Samenwerking is in ons werk cruciaal. Met school, de huisarts, partijen als Vitis Welzijn." - Zorgregisseur Manon

We doen het sámen

Samenwerking staat bij het Sociaal Kernteam Westland voorop. Allereerst met u en de mensen om u heen. Daarnaast heeft het Sociaal Kernteam Westland nauwe contacten met diverse partners in en buiten het Westland. Denk hierbij aan een consulent van de woningbouwcorporatie, de juf op school en de huisarts. Hierdoor kunnen we u zo goed mogelijk ondersteunen.

Bekijkt u het filmpje eens!

Zo werken wij voor u samen

Uw vraag staat centraal

Welke vraag u ook heeft of waar u ook tegenaan loopt: Wij kijken samen met u hoe wij u zo goed mogelijk kunnen ondersteunen.

Hiervoor is het belangrijk dat wij als verschillende organisaties goed met elkaar samenwerken. Het moet voor u immers niet uitmaken waar u om hulp vraagt, als u maar geholpen bent en weer verder kunt.

Hoewel we er nog niet zijn en er nog genoeg te verbeteren valt, stellen wij als organisaties uw vraag centraal en streven wij samen met u naar een antwoord op uw vragen.

Bekijkt u het filmpje eens!

Vitis Welzijn, SKT, Patijnenburg en de gemeente Westland

Hulpzoeker Westland

Voor informatie over veel van onze partners kunt u ook terecht bij Hulpzoeker Westland. Dit is een website met informatie over bijvoorbeeld werk, inkomen, jeugd en zorg.

Hulpzoeker Westland