2018 in vogelvlucht

Ketensamenwerking

Het SKT heeft in 2018 geïnvesteerd in de samenwerking met diverse ketenpartners omdat alleen in verbinding met ketenpartners een gezamenlijk doel kan worden bereikt, namelijk herstel van het gewone (gezins-)leven van de cliënt.

Het gaat onder andere om:

 • Samenwerking met Vitis Welzijn, Patijnenburg en de gemeentelijke teams Werk & Inkomen, Schulphulpverlening en Wet maatschappelijke ondersteuning.
 • Samenwerking kinderopvang,
 • onderwijs en zorg.
 • Samenwerking met huisartsen.
 • Samenwerking met Gecertificeerde Instellingen (’Beter Samenspel’).
Download 2018 in vogelvlucht

1186

Gestart met ondersteuning van 11886 nieuwe cliënten en gezinnen.

7,4

7,4 klanttevredenheid

161

Ondersteuning aangeboden aan 161 Westlanders waarover een ander grote zorgen had.

Anja Timmer, voorzitter Raad van Commissarissen

“Met onze kennis en kunde dragen we als Raad van Commissarissen graag ons steentje bij aan een goed functionerend Sociaal Kernteam; dit is immers in het belang van alle Westlanders en de betrokken en gedreven medewerkers”

Human Capital Management

Drieentachtig: Gemiddeld 83 medewerkers

 • Medewerkersonderzoek uitgevoerd om verder inzicht te krijgen in de trots- en verbeterpunten op zowel- organisatie als teamniveau.
 • Intern opleidingsprogramma voor medewerkers tot uitvoering gekomen
 • 2 stageplaatsen en een werkervaringsplaats voor een werknemer met een arbeidsbeperking.
 • In samenwerking met de ondernemingsraad notitie “Werkplezier vergroten en verlagen van werkdruk” opgesteld.
 • 2,4% gemiddeld verzuim (gemiddelde verzuim in de sector rond de 6%)

7,9

Medewerkers beoordelen de organisatie positief en waarderen hun baan zelf met een 7,9.

2

2 stageplaatsen en een werkervaringsplaats voor een werknemer met een arbeidsbeperking.

2,4%

2,4% gemiddeld verzuim (gemiddelde verzuim in de sector rond de 6%)

Pieter Houwers, Directeur Bestuurder

“Gefinancierd door de gemeente en handelend vanuit onze missie en visie hebben onze medewerkers zich in 2018 iedere dag weer met hart en ziel ingezet om Westlanders waar nodig te helpen. En dat deden we niet alleen, maar samen met al onze partners in het sociaal domein”

Ontwikkelingen:

 • Voorbereidingen inkoop 2020 e.v.. We zijn gestart met de voorbereidingen op het resultaatgerichte stelsel dat per 2020 wordt ingevoerd .
 • Doorontwikkeling preventieve taken. We hebben in overleg met de gemeente Westland en Vitis bekeken hoe de taken van Voor Westland het beste behouden konden worden. De waakvlamfunctie en ontwikkeling van digitale ondersteuning zijn bij het SKT belegd.
 • Ontwikkelingen Algemene Verordening Gegevensbescherming. We vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de persoonsgegevens van onze cliënten. Daarom hebben we in afstemming met de gemeente Westland maatregelen genomen om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 • Service aanmeldingenteam. We zijn gestart met het Service aanmeldingenteam, dat contacten onderhoudt met inwoners die wachten op een zorgregisseur en dat, wanneer de situatie daarom vraagt, direct in actie komt.
 • Ontwikkelingen PGB. We hebben een expertteam PGB in het leven geroepen, dat gedurende de looptijd van het PGB ondersteuning kan blijven bieden aan gezinnen wanneer er vragen zijn rondom het PGB.
 • Digitale ontwikkelingen. In 2018 is een eigen website voor het SKT in de lucht gegaan en hebben we een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van de website Sociaal Plein Westland, waar inwoners van Westland terecht kunnen met vragen over welzijn, zorg, gezin, werk en inkomen. 

SKT in vogelvucht

Bekijk SKT in vogelvlucht van andere jaren.