2019 in vogelvlucht

Ketensamenwerking

Het SKT heeft in 2019 opnieuw geïnvesteerd in de samenwerking met diverse ketenpartners omdat alleen in verbinding met ketenpartners een gezamenlijk doel kan worden bereikt, namelijk herstel van het gewone (gezins-)leven van de cliënt.

Het gaat onder andere om:

  • Project ketensamenwerking sociaal domein
  • Samenwerking kinderopvang, onderwijs en zorg.
  • Beter Samenspel - nieuwe samenwerking tussen de Gecertificeerde Instellingen en de lokale teams
  • Samenwerking met huisartsen.
Download 2019 in vogelvlucht

1232

Gestart met ondersteuning van 1232 nieuwe cliënten en gezinnen.

7,8

7,8 klanttevredenheid

161

Ondersteuning aangeboden aan 161 Westlanders waarover een ander grote zorgen had.

Anja Timmer, voorzitter Raad van Commissarissen

“Ook in deze roerige tijden dragen we als Raad van Commissarissen graag ons steentje bij aan een goed functionerend Sociaal Kernteam; dat is immers in het belang van alle Westlanders en de betrokken en gedreven medewerkers”

Human Capital Management

Tweeëntachtig: Gemiddeld 82 medewerkers

  • Een psychosociaal arbeidsbelasting onderzoek uitgevoerd om arbeidsrisico's en bijbehorende oplossingsrichtingen in beeld te brengen
  • 4 stageplaatsen en een werkervaringsplaats voor een werknemer met een arbeidsbeperking.
  • Geïnvesteerd in teamontwikkeling, gericht op effectieve team en samenwerking.
  • 3,0% Gemiddelde verzuim (gemiddelde verzuim in de sector rond de 6%)

8,2

"Het SKT scoort ontzettend positief ten opzichte van andere organisaties op het onderwerp (werk)motivatie met gemiddeld een 8,2." - Bron Psychosociale Arbeidsbelasting Onderzoek

4

4 stageplaatsen en een werkervaringsplaats voor een werknemer met een arbeidsbeperking.

3,0 %

3,0 % gemiddeld verzuim (gemiddelde verzuim in de sector rond de 6%)

Ontwikkelingen:

Handboek
Ontwikkelingen van een handboek waardoor alle informatie voor de medewerkers op één centrale plek te vinden is.

Resultaatgerichte inkoop jeugdhulp
Voorbereiding op de invoering van het, inmiddels uitgestelde, resultaatgerichte stelsel jeugdhulp.

Doorontwikkeling preventieve taken
De waakvlamfunctie is in 2019 vast onderdeel geworden van het werkproces van het SKT, het SKT biedt ondersteuning bij vragen van mensen met een lichte verstandelijke beperking of een niet-aangeboren hersenafwijking en medewerkers van het SKT zijn op de hoogte van het nieuwste cursusaanbod van Vitis en JGZ. 

Jeugd- en opvoedhulp
Voorbereiding op het zelf kunnen bieden van jeugd- en opvoedhulp aan cliënten van het SKT.

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg 
Voorbereiding op de invoering van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg. Burgers en professionals kunnen hun zorgen per 1 januari 2020 melden en het SKT start zo nodig een verkennend onderzoek naar de noodzaak van verplichte zorg.

SKT in vogelvucht

Bekijk SKT in vogelvlucht van andere jaren.